Estado actual
No está inscrito
Precio
Cerrado
Empieza
Este courses pack está cerrado actualmente

eLEARNING-200 je online vzdělávací kurz, který je vždy k dispozici, když mají jeho uživatelé čas a prostor pro vzdělávání.

Uživatelé mají možnost studovat pomocí internetu tu kapitolu, která je právě zajímá a kdykoliv jim to vyhovuje.

Aby bylo možné efektivně zvyšovat vědomosti uživatelů, je potřeba nejdříve získat základní teoretické znalosti. Právě k tomu účelu skvěle slouží eLEARNING-200.

eLEARNING-200 se skládá z celkem 10 kurzů založených na automatizační pyramidě, které pokrývají současné technologie v automatizovaných systémech.