Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This courses pack is currently closed

eLEARNING-200 е гъвкава учебна система, която позволява на потребителя да придобие допълнителни знания, отговарящи на неговите изискванията, в удобно за целта време.

Потребителите имат възможност гъвкаво да планират преминаването на различни онлайн курсове, в най-подходящото за тях време.

За да могат да се развият различни технологични умения, първо трябва да се придобият теоретични знания. SMC International Training представя обучителната платформа eLEARNING-200: идеалното допълнение към всяко дидактическо оборудване.